Vietnamese fresh spring rolls

Fresh spring rolls are along Banh mi and Pho one of the most famous Vietnamese dishes. They are so crunchy and fresh and the peanut dipping sauce that comes with them – there is never enough of it, you always want a tiny bit more… I personally prefer eating them with fish sauce – based dipping sauce, but that’s me, my fish sauce ‘obsession’, somehow they are much lighter with it and you can eat much more of them :)) So be ready for some interesting stuff and let’s get cooking!

Čerstvé jarné závitky sú popri Banh Mi (známy vietnamský bagetový sandwich) a Pho (vietnamská rezancová polievka, populárna je najmä hovädzia verzia, ale kuracia je rovnako úžasná) najznámejším artiklom vietnamskej kuchyne. Sú tak skvelo chrumkavé a čerstvé, a tá arašídová omáčka na ich namáčanie – tej nikdy nie je dosť, vždy by sa jej zišlo aspoň o trošku viac… Ja osobne uprednostňujem omáčky na báze rybej omáčky, ale to je moja úchylka na rybaciu omáčku, keďže mám pocit, že s ňou jarné rolky chutili akoby sviežejšie a ľahšie a tým pádom sa ich dá zjesť viac :)) Takže pripravte sa na zopár zaujímavostí a začnime variť!

Menu for today!

 

Fresh spring rolls are a pretty simple thing to make. This is the recipe for the classic fresh spring with pork and prawns, as you can get them anywhere in Vietnam. The truth is, that fresh spring rolls can handle a lot and you can fill them up with whatever you like, no need for meat or seafood, you can use just different veggies and fruits such as avocado, mango, carrots, cucumbers, bean sprouts… Play with it :) Just make sure the filling is not too wet, it will make them fall apart.

Čerstvé jarné závitky su celkom jednoduché na prípravu. Tento recep je na tradičné jarné závitky s bravčovým a krevetami aké môžete dostať po celom Vietname. pravda je ale taká, že jarné závitky znesú pomerne veľa, čiže ich môžete naplniť čím len chcete, zaobídete sa aj bez mäsa alebo morských plodov, stačí rôzna zelenina a ovocie, napríklad avokádo, mango, mrkva, uhorka, mungo výhonky… kľudne sa s nimi pohrajte :) Dôležitá je len zaistiť, aby náplň nebola vodnatá, pretože by sa závitky mohli ľahko rozpadnúť.

Fresh Vietnamese spring rolls – Čerstvé vietnamské jarné závitky:

For rolls – Na závitky:
rice paper – ryžový papier
shredded lettuce – nakrájaný šalát
rice vermicelli – ryžové vermicelli
mungo bean sprouts – mungo výhonky
lemon mint – citrónová mäta
chives (2 pieces around 8cm long) – pažítka (2 kusy dlhé ask 8cm)
Vietnamese basil – vietnamská bazalka
slices of cooked lean pork meat – tenké plátky uduseného chudého bravčového mäsa
cooked shrimps, cut in half – uvarené krevety, prepolené

Ingredients for the rolls

For sauce (makes enough for about 3-4 spring rolls) – Na omáčku (vystačí asi na 3-4 jarné závitky):
2-3 table spoons of water – 2-3 polievkové lyžice vody
1 heaping tea spoonful of peanut butter – 1 kopcovitá čajová lyžička arašídového masla
2 heaping tea spoonfuls of hoisin sauce – 2 kopcovité čajové lyžičky hoisin omáčky (dostanete v predajniach s ázijskými potravinami)
1/2 tea spoon of pressed garlic – 1/2 čajovej lyžičky pretlačeného cesnaku
1/2 tea spoon of chopped non-spicy chile – 1/2 čajovej lyžičky nasekaného neštiplavého chili
1-2 teaspoon of chopped peanuts – 1-2 čajové lyžičky nasekaných arašídov

Hoisin sauce

It’s a bit difficult to talk about quantities in this recipe since you can really adjust most of the ingredients to your liking. All starts with the rice paper. It’s completely ok to use a rice paper that you get in any supermarket or shop with Asian products. Ideally, pick those saying ‘rice paper’ only, since those should be the right ones for fresh spring rolls. Ideal size is around 20 cm in diameter so that you can fit whatever you want into the spring roll. Maybe you are looking confused that noone is asking you to make your own rice paper, but it’s not a mistake in the recipe :) Making a rice paper is a hard work. Such a hard work that you’d probably better never taste spring rolls in your life if you had to do it yourself. As Phuong told us, it requires long time of soaking rice in water, then mixing it into liquid and then the hard part comes – you put a bamboo tray on the top of a huge pot of boiling water and layer the tray with cloth. Then you have to spread the rice batter  thinly on the cloth and steam for around 5 second. Yes, you have just thought about it for way too long. Afterwards you have to flip the paper onto another bamboo tray and let it dry on sun (that would mean no spring rolls for most of the year in Slovakia, yeeeks!) . Drying on the sun on the bamboo tray produces a special pattern on the papers. These hand-made rice papers are 3-4 times more expensive than the ones mass-produced. So if you are up for some not yet classified way of torture, try them on your own, you might die of hunger by the time you produce the first ok one :) Now put the rice paper on the plate and sprinkle it by your hand 3 times with fresh water. This should make them soft and sticky enough, but not too soaked. NEVER soak rice paper in water – I did it once and it’s not a good idea, trust me.

Čo sa týka surovín na samotné závitky, je trošku ťažké hovoriť o presných množstvách, keďže si naozaj všetko môžete prispôsobiť podľa vlastnej chute. Všetko sa začína ryžovým papierom. Je úplne v poriadku použiť ryžový papier zakúpený v obchode. Ryžové papiere by mali byť označené len nápisom “ryžové papiere”, tie by mali byť vhodné na prípravu čerstvých jarných závitkov. Ideálna veľkosť je približne 20cm na priemer, aby sa vám do závitkov vošlo všetko, čo si želáte. Možno sa práve divíte, že od vás nik nechce, aby ste si vyrobili vlastný ryžový papier, ale naozaj to nie je chyba v recepte :) Výroba ryžového papiera je ťažká práca. Taká ťažká, že asi by ste radšej nikdy jarné závitky nevyskúšali, ako si ho vyrábať sami. Ako nám šéfkuchár Phuong dopodrobna opísal, vyžaduje si to dlhé namáčanie ryže vo vode, následné pomixovanie na tekutú hmotu a potom nasleduje tá náročná časť – nad obrovský hrniec plný vriacej vody položíte bambusovú podložku vystlanú kusmi látky. Následne musíte ryžovú hmotu rovnomerne roztrieť po látke a naparovať 5 sekúnd. Áno, práve ste o tom rozmýšlali pridlho. Potom musíte preklopiť tento tenulinký papier na druhú bambusovú podložku a nechať ho vysušiť na slnku (to znamená žiadne jarné závitky počas väčšiny roka na Slovensku, och joj!). Toto sušenie na bambusovej položke na slnku dodáva papieru typický vzor. Ručne vyrábané ryžové papiere sú asi tak 3-4krát drahšie ako papiere vyrábané masovo. Takže ak máte náladu na zatiaľ ešte nekvalifikovanú formu týrania, skúste ich doma, možno umriete od hladu dokým výrobíte prvý papier, ktorý bude ok :) Prv položte ryžový papier na tanier a trikrát ho pofrkajte vodou. Toto by malo byť dosť na to, aby bol papier dostatočne jemný a priľnavý, ale nie príliš mokrý. NIKDY nenamáčajte ryžový papier priamo do vody – ja som to spravila raz a verte mi, nebol to dobrý nápad.

Rice paper - smooth side down

First, pile the shredded lettuce on the paper, nicely centered at the beginning. Greens with high content of water are not recommended, so for better result, don’t use iceberg lettuce. Follow with mungo bean sprouts and rice vermicelli. As you might guess, the story with the noodles is very similar to the one of rice paper – it’s not advised to make them at home since you are up for a failure. In fact, majority of Vietnamese population gets them at the market or uses dry rice vermicelli from a shop. You can do the same, but instead of soaking them in hot water as written on the package, try to give them a bit of a time and soak them for 20-30 minutes in cold water. They should be less watery using this method and resemble the noodles from the market more. Since the noodles might be sticky, put the herbs on top of them, it will ensure easier rolling. Maybe some of you are wondering what to use instead of the herbs that I list here and are typical for South East Asia. I would suggest regular mint and maybe lemon balm. Lemon balm comes from the mint family and has the lemony-minty taste that lemon mint has as well. It’s milder, but I would give it a try. Those of you who like cilantro, feel free to use it too.

Ako prvý položte na papier nakrájaný šalát, pekne do stredu na začiatku papiera. Šalát s vysokým obsahom vody sa neodporúča, takže radšej nepoužívajte Iceberg. Následne nakopte na šalát výhony mungo a ryžové vermicelli. Ako asi prepokladáte, príbeh ryžových vermicelli je veľmi podobný ako príbeh ryžového papiera – neodporúča sa vyrábať doma, pretože idete do istého zlyhania. Samotní vietnamci používajú čerstvé rezance kúpené na trhu alebo suché rezance z obchodu. Rezance z obchodu sú preto úplne ok, ale odporúča sa malý trik – nenamočte ich do horúcej vody ako sa odporúča na ich obale, ale nechajte ich namočené vo vlažnej vode okolo 20-30 minút. Takto nebudú vodové a budú sa viacej podobať rezancom, ktoré dostanete na trhu. Keďže rezance môžu byť lepkavé, položte na ne bylinky, závitky sa vám budú ľahšie rolovať. Ak neviete zohnať spomínané bylinky typické pre juhovýchodnú Áziu, asi práve premýšľate, čo iné by sa dalo použiť namiesto nich. Ja by som použila klasickú mätu a asi medovku. Tá patrí do rovnakej rodiny ako mäta a má tu príjemnú citrónovo-mätovú chuť ako citrónová mäta. Je jemnejšia, ale určite by som jej dala šancu- Ak máte radi koriander, kľudne použite aj ten.

Top lettuce and bean sprouts on the rice paper

Add noodles and cover them with herbs

Now the pork and prawns follow,or whatever else you decide to fill your spring rolls with – tofu, chicken, slices of avocado, mango… Both pork and shrimps have to be cooked before preparation, the same goes for any meat or seafood you want to use. First put the slices of pork in front of the pile of lettuce, bean sprouts, noodles and herbs. Then add two halves of shrimp, with the coral skin facing down, creating a heart shape. If you work with fresh shrimps, put them in the ice water right after boiling them, it will ensure that you keep that nice coral skin on the shrimp.

Teraz nasleduje bravčové a krevety alebo čokoľvek iné, čím ste sa závitky rozodli naplniť – tofu, kúsky kuraťa, plátky avokáda, manga… Bravčové aj krevety musia byť pred prípravou uvarené, čo platí pre akékoľvek mäso alebo morské plody, ktoré chcete použiť. Prv položte plátky bravčového vedľa seba pred kôpku šalátu, výhonkov, rezancov a byliniek. Následne pred ne uložte polky krevety koralovou kožou smerom dole, tak, aby ste vytvorili tvar srdiečka. Ak budete pripravovať čerstvé krevety, vložte ich do ľadovej vody rovno po uvarení, zaistíte tak, že tá krásna koralová koža vám ostane na krevete.

Add pork...

...and shrimp

Let’s roll now! Fold both sides of the rice paper over the ingredients just that they touch each other in the center, the outer sides should be kind of parallel. Roll up to the point where the shrimp starts, add two sticks of chives, half of the length sticking out of the roll, and roll to the end.

Hor sa na zrolovanie! Preložte obe strany papiera cez ingrediencie, tak aby sa v strede dotýkali a aby vonkajšie strany boli čo najparalelnejšie. Zrolujte závitok po miesto, kde začína kreveta, vložte pažítku tak, aby polka jej dĺžky vytŕčala zo závitku a zrolujte závitok do konca.

Start to roll!

Don't forget chives!

Voila, your first Vietnamese fresh spring roll is done! So keep on rolling now, so that you can feed your hungry belly…or two or three :)
Voila, prvý vietnamský jarný závitok je hotový! Teraz rolujte ďalej, aby ste si mohli nasýtiť hladné brušká.. alebo dve či tri :)

Voila, springrolls!

The spring rolls would be nothing though, if you didn’t have a good dipping sauce to go with them! Let’s not forget about this important part of the dish and get mixing! All you need is a bowl and tea and table spoon. Mix water, peanut butter and hoisin sauce together. Blend it all nicely, so that you get a smooth creamy texture. Add garlic, chopped chiles and mix. Top with chopped peanuts.
PS: You are right, peanut butter is a short cut too. The whole process of creating the peanut paste for the dipping sauce was so complicated from what Phuong told us that I can’t remember it at all. And, sometimes we really do not need to make our lives more complicated :) The same goes for the hoisin sauce that is a sauce made of fermented soy beans. It is a yummy stuff and a necessity for a lot of Vietnamese dishes, including Pho.

Jarné závitky by však boli nič bez vhodnej omáčky na namáčanie! Takže nezabudnime na túto veľmi dôležitú časť tohto jedla a dajme sa do miešania. Všetko, čo potrebujete je miska a čajová a polievková lyžička. Zmiešajte vodu, arašidové maslo a hoisin omáčku. Vymiešajte ich spolu pekne do hladka, aby ste docielili hladkú krémovu textúru. Pridajte nasekaný cesnak a chili a premiešajte. Posypte arašídami.
PS: Správne tušite, že arašídové maslo je skratka. Celý proces prípravy arašídovej pasty bol taký komplikovaný z Phuongovho rozprávania, že si ho vôbec nepamätám. A niekedy je naozaj zbytočné komplikovať si životy :) Podobne to je s hoisin omáčkou, čo je omáčka z fermentovaných sójových bôbov. Je to naozaj chutná vec a nevyhnutnosť vo vietnamskej kuchyni, vrátane Pho.

Peanut dipping sauce

Now, dip in!
Teraz chutnajte!

Lets eat!

 

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Vietnamese fresh spring rolls

 1. What a beautiful and educational entry! I need to start following you. Not only does this look delicious and the photos are amazing – but I think I might even be able to make this too and it would be so healthy. I miss Vietnamese food since I moved to New York away form my Vietnamese friends in CA. I know there are great restaurants here – but nothing is as good as home made Vietnamese food by some who really knows what they are making. Thanks Hedda

  • Thanks for such a nice and encouraging comment Hedda! It’s a great motivation to keep the posts coming :) I currently live in Vietnam and the food is probably the number one thing I love about being here :)) So I’ll keep on learning and writing, so that you and others can try it at home and enjoy as much as possible from the Vietnamese cuisine :) Katka

 2. Just last week i bought some rice paper so now i know what to do with it :-) I’m definitely trying this!

  Is vietnamese basil much different from regular basil? You can get lemon mint and thai basil here, but you must grow it yourself…so maybe next year i will start my own herb garden :-) Lemon mint sounds really delicious!

  and making your own peanut butter isn’t that hard, you just need food processor and some nuts and mix it together with some oil until it’s smooth :-) You can make all kinds of nut butters such as almond or even cashew :-) It’s on my to do list already :-)

  • Great, definitely go for it :) it’s a great light meal or snack!
   As to Vietnamese basil, it has this specific anise like taste, it’s very nice, refreshing. In fact, there are few types of Thai basil and the normal Thai basil is the same as the Vietnamese basil. However, there is the other type of Thai basil – Thai holy basil – that has much tougher leaves that are not easy to chew, so don’t use that type of basil. And definitely do the herb garden, I would love to as well, just that the conditions here are not as favourable :S
   And as to peanut butter, yes, I saw a lot of recipes for nut butters and milk, but the way the chef described the peanut paste they were doing here seemed way too complicated to deal with, when I can go down to shop and have peanut butter in 5min :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s