Back to Phnom Penh ~ Späť v Phnom Penhe

And so we moved. The first week back in Phnom Penh has already passed and we finally managed to find a nice place to settle. We are very happy about it, moving is really no fun, it’s exhausting. To pack your whole life in suitcases and backpacks was a hard work. And to persuade the bus driver that our 4 backpacks and 3 suitcases (not to mention 4 other bags for computers, camera and whatever else) will fit in the bus cost me quite a bit of effort and some money too :)) But we managed and we are happy to be back to our favourite Cambodia.

Tak a už sme sa presťahovali. Prvý týždeň späť v Phnom Penhe už je za nami a nám sa konečne podarilo nájsť to správne miesto, kde sa usadíme. Veľmi sa z toho teším, keďže sťahovanie teda vážne nie je nič moc. Zbaliť si celý život do kufrov a ruksakov je makačka. Presvedčiť pána autobusára, že do jeho autobusu naše 4 ruksaky a 3 kufre (plus ďalšie 4 tašky na laptopy, foťáky a bohvie čo ešte) stálo nemalé úsilie a aj nejaké tie peniaze :) No ale zvládli sme to a veľmi sa tešíme, že sme späť v našej obľúbenej Kambodži.

Coffee from Brown Coffee

Despite it’s only 6 hours by bus from Saigon to Phnom Penh, the differences are significant. Our apartment in Saigon could easily be located in Bratislava or Miami. In Phnom Penh we are getting used again to dirty staircases, no elevators and we are back in reality, among people that are often very poor, but friendly and always smiling. We are no longer isolated on the 20th floor. We are right in what’s happening and I’m really enjoying it.

Napriek tomu, že zo Saigonu do Phnom Penhu je to len 6 hodín, rozdiely sú značné. Náš byt v Saigone kľudne mohol byť v Bratislave či na Miami a bez problémov by zapadol. V Phnom Penhe si opäť zvykáme na špinavé schodiská, žiadne výťahy a sme späť v tej skutočnej realite, medzi luďmi, ktorí sú chudobní, no usmiati a priateľskí. Nie sme už izolovaní na 20. poschodí. Sme priamo v dianí a mňa to neuveriteľne teší.

Local houses and staircases

Cambodia has had a bit of rough time recently, the elections are coming up, the communal ones are happening this weekend and you can feel it in the air. The people in power are threatening and the public is expressing their dissatisfaction and they are protesting. Just a short time ago an environmental activist Chunn Vuthy was killed and 15 women were imprisoned after protesting against forced evictions and illegal land grabbings. New York Times had a really good article published about the current situation recently, you can read it here.

Kambodža síce neprežíva najlahšie obdobie, blížia sa voľby, tento víkend prebiehajú tie komunálne a tak je to cítiť. Ľudia pri moci zastrašujú a bežní ľudia vyjadrujú nespokojnosť a protestujú. Len nedávno tu zabili environmentálneho aktivistu Chunn Vuthyho a zatkli 15 žien, ktoré protestovali ohľadom nelegálneho vysídlovania a konfiškácie pôdy. New York Times napísali o súčastnej situácii dobrý článok, takže ak máte záujem, prečítať si ho môžete tu.

Election campaigns and tents ready for elections

And not to forget, I can finally get on wordpress.com! Looks like it was blocked in Vietnam during the past few weeks in Saigon and I couldn’t get on at all!

A aby som nezabudla, konečne mi normálne funguje wordpress.com! Vo Vietname ho asi nejako posledné týždne blokovali a vôbec som sa nemohla dostať na blog!

Colours of Phnom Penh – monks and monkeys

PS: Sorry for the picture quality, they are taken with my iPod only, some of better quality will follow soon!

PS: Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, su robené iPodom, čoskoro pridám fotky aj v lepšej kvalite!

Advertisements

One thought on “Back to Phnom Penh ~ Späť v Phnom Penhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s