Reflections on 2012

There have been moments over the past few weeks/months when I wished things would be a bit less difficult. A bit smoother. A bit less demanding. The past weeks were amongst the more difficult ones I had in 2012, that’s for sure. My health betrayed me yet again and with dengue one week before Christmas, I didn’t feel much in holiday spirit. With work getting the best of me for the past several months, life seemed a bit too much at times.

But luckily I’ve had Todd next to me, cheering me up and doing the best job in creating the Christmas spirit in the house. Also, reminding me that overall, 2012 wasn’t a bad year. And he was right. All I had to do was to go through all the pictures I’ve taken this year to be reminded how many amazing experiences and adventures we have had together.

And thus, this post is my little 2012 review, a reminder to myself that life is great and I’m truly blessed.

Počas posledných pár týždňov/mesiacov sa vyskytlo pár momentov, keďsom si priala, aby veci boli o trošku menej zložité. Trošku hladšie. Trošku menej náročné. Posledné týždne boli rozhodne tie z tých najnáročnejších v roku 2012, to je isté. Zdravie ma opäť zradilo a s dengue horúčkou týždeň pred Vianocami som sa vo vianočnej nálade až tak necítila. A s prácou, ktorá zo mňa v posledných mesiacoch brala naozaj všetko sa to všetko zdalo miestami akosi priveľa.

No našťastie som mala pri sebe Todda, ktorý ma rozveseloval a neuveriteľne sa snažil vytvoriť nám vianočnú atmosféru. A taktiež mi pripomínal, že tak vo všeobecnosti, rok 2012 vôbec nebol taký zlý. No a samozrejme, že mal pravdu. Jediné, čo som potrebovala spraviť na to, aby som si to uvedomila, bolo prezrieť si fotky, ktoré som tento rok nafotila a hneď mi bolo pripomenuté, koľko skvelých skúseností a dobrodružstiev sme spolu zažili.

A tak tento príspevok je taký malý prehlad roku 2012, pripomienka pre mňa samú, že život je skvelý a som jedna z tých šťastných.

We spent a lot of January traveling, with New Year’s in amazing Hoi An and Tet (Chinese New Year) in beloved Cambodia. Hardly did we know at that time that Cambodia will become a new home for us from June on.
V januári sme veľa cestovali – nový rok sme strávili v úžasnom Hoi An a Tet (Čínsky nový rok) v našej milovanej Kambodži. Vtedy sme ešte netušili, že v júni sa Kambodža stane naším novým domovom.

Stunning Hoi An

Stunning Hoi An

Stunning, right?

Stunning, right?

Shortly before the move from Vietnam to Cambodia, my parents came to visit us in April/May. We spent a nice time together in Hanoi and Halong Bay. Among others, we managed to teach them how to play Angry Birds :)
Tesne predtým, ako sme sa presťahovali z Vietnamu do Kambodže nás na prelome apríl a mája prišli navštíviť moji rodičia. Strávili sme spolu skvelý čas v Hanoii a zálive Halong . Okrem iného sa nám podarilo naučiť ich, ako sa hrá hra Angry Birds :)

Hanoi and Halong Bay with my parents

Hanoi and Halong Bay with my parents

Only two weeks after my parents left, we moved to Cambodia for my job opportunity. Let me tell you, it hasn’t been the easiest time since we had troubles finding ‘home’, but for sure you trust me that Cambodia is amazing. I think the pictures speak for themselves.
Iba dva týždne po odchode mojich rodičov sme sa presťahovali do Kambodže kvôli pracovnej ponuke, ktorú som tu dostala. Poviem vám pravdu, nebola to prechádzka ružovým sadom, keďže sme mali problém nájsť si domov, ale musíte mi veriť, že Kambodža je úžasná. Myslím, že tie fotky hovoria samé za seba.

Faces of Cambodia

Faces of Cambodia

Cambodia love

Cambodia love

In October we got to spend a very peaceful time in Kep during the Pchum Ben holidays. Kep is simply amazing and we ate crabs and enjoyed the nature. Sadly, the King’s Father passed away during these holidays that are dedicated to the deceased relatives -Cambodia was mourning.
V októbri sa nám podarilo stráviť pár pokojných dní v Kepe počas lokálneho sviatku Pchum Ben. Kep je prenádherné miesto, jedli sme kraby a užívali sme si prírodu. Bohužial počas týchto sviatkov venovaným umrelým príbuzným zomrel kráľov otec – Kambodža smútila.

Peaceful in Kep

Peaceful in Kep

Not long after I crossed out another country from the list of ‘countries to visit’. With my friend from home Hanka, we spent there great 10 days. Burma can be a bit challenging, especially its hotel situation, but oh my, what a beauty it is! For sure on my top 3 of places I’ve visited.
A nie tak dlho potom som si zo zoznamu krajín, ktoré chcem navštíviť, vyškrtla Barmu. S mojou kamarátkou Hankou sme tam strávili krásnych 10 dní. Barma vie byť náročná, najmä kvôli jej otrasnej hotelovej situácii, ale aká je neuveriteľne nádherná! Určite medzi mojími top 3 navštívených miest.

Burma, what a beauty!

Burma, what a beauty!

And then comes December. I wanted to kick it off healthy, as a start to the new year 2013. I did my first raw food cleanse – and it was yummy! I loved all the food and the desserts were simply delicious – especially the blueberry-acai lemon tart that’s on the picture!
A zrazu tu bol december. Chcela som ho začať zdravo, ako predzvesť roku 2013. A tak som si dala moju prvú raw očistu – a bola chutná! Jedlo mi veľmi chutilo a dezerty boli úžasné – najmä tá čučoriedkovo-acai citrónová tortička, ktorá je aj na fotke!

Raw food -who says it's not yummy?

Raw food -who says it’s not yummy?

But the healthy kick off didn’t last for too long. The last day of the cleanse I started to feel very tired and in pain. 3 days after I was diagnosed with dengue fever. Already my second dengue. I was scared. But luckily, the severity of the second one was nowhere near to the first one. Still, it was no fun – the pain, sickness and tiredness you feel is nothing pleasant.
Ale ten zdravý začiatok dlho nepretrval. Posledný deň očisty som sa začala cítiť veľmi unavená a ubolená. O tri dni neskôr mi bola diagnostikovaná horúčka dengue. Moja druhá. Bála som sa. Našťastie ale druhé dengue prvému nesiahalo ani po členky, bolo oveľa miernejšie. Stále to však nebola sranda, tá bolesť, nevoľnosť a únava rozhodne neboli zábava.

Dengue time

Dengue time

And this all happened a week before Christmas. I had hard times getting into Christmas spirit, I didn’t feel like baking… But I made an amazing potato salad and we had very yummy Christmas day brunch in Sofitel. I was stunned by the beautiful Christmas tree decorations they had there!
K tomu sa toto všetko dialo týždeň pred Vianocami. Ťažko sa mi dostávalo do vianočnej nálady, piecť sa mi nechcelo… Tak som nám ale aspoň spravila skvelý zemiakový šalát a na vianočný deň sme sa vybrali na brunch do Sofitelu, kde mali absolútne nádhernä dekoráciu v tvare vianočného stromčeka.

Christmas at Brizendines

Christmas at Brizendines

Brizendines at Sofitel

Brizendines at Sofitel

 

Christmas Day indulgence at Sofitel

Christmas Day indulgence at Sofitel

So it wasn’t such a bad year in the end, right?
Takže ten rok nakoniec až taký zlý nebol, však?

It was full of colors and this will last to 2013 for sure, the colors are not going anywhere for me!
Bol plný farieb a toto rozhodne pretrvá do roku 2013, čo sa mňa týka, tie farby nikam nejdú, ostávajú!

Colors I live in

Colors I live in

It was full of friends, lunches together, chats, celebrations of happy moments in our lives.
Bol plný priateľov, spoločných obedov, rozhovorov, osláv šťastných momentov v našich životoch.

My dear friend

My dear friend

It was full of good food, some of which we ate out, but a lot of which I cooked for us.
Bol plný dobrého jedla, takého, čo sme jedli v reštauráciách, ale najmä takého, čo som pre nás navarila.

Yummy food I cooked

Yummy food I cooked

But mainly, it was full of love. And I’m very very grateful for it.
Ale najmä bol plný lásky. A za to som neuveriteľne vďačná.

Love I cherish the most

Love I cherish the most

I wish you all to enjoy the last days of 2012 and a fantastic year 2013. Be kind to yourself and others and think of all the amazing people, moments and things that our lives are full of.
Užite si posledné dni roku 2012 a majte skvelý rok 2013. Buďte dobrí k sebe a druhým a majte vždy na mysli všetkých tých úžasných ľudí, momenty a veci, ktorých sú naše životy plné.

Love, s láskou,

Katka

Advertisements

2 thoughts on “Reflections on 2012

  1. Katka, I love this post! You’ve had a great year I can see. Besides leaving us here alone in Viet Nam ( ;) ) you have done so many amazing things, seen lot a things, and from the oictures given and received a lot of love! Would like to wish you a happy, healhty and prosperous 2013! Hope to see you soon again, xxx Frei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s