Painting fun | Malovacia zabava

As we say in Slovakia, one is not alive by food only, and thus I signed up for an acrylic painting workshop for beginners at Phnom Penh Community College at the last minute. I had almost no expectations, just to find out how it is to paint with acrylic colors and to spend one day away from the screens, doing something I have not done before.                                                                                                                                                                  Nielen jedlom je človek živý a tak som sa na poslednú chvílu zapísala na workshop “Akryl pre začiatočníkov” at Phnom Penh Community College. Očakávania neboli skoro žiadne, len že snáď zitím, ako sa s akrylovými farbami maluje a strávim deň inde ako za počítačom, s farbami a robením niečoho úplne nového.

2013-01-12 20.04.08

2013-01-12 20.23.48

2013-01-12 20.12.48
We started with few exercises focusing on working with the colors and their application and in the second part we painted a copy of a painting we chose on a canvas. I had no ambitions to copy Van Gogh or so, because in the end, the only thing I want to have hanging on the wall are colorful flowers. And thus I googled flowers and painted those.
Na začiatku sme robili pár cvičení zameraných na prácu s farbami a v druhej časti sme malovali na plátno – obraz, ktorý sme si zvolili okopírovať. Nemala som ambície ani chuť skúšať Van Gogha alebo niečo podobné, lebo naozaj jediné, čo chcem mať na stene sú farebné kvety. A tak som si vygooglila kvety a malovala tie.

2013-01-12 20.24.05

2013-01-12 20.25.31

2013-01-12 20.04.28
For sure there is no Van Gogh hiding in me, but I had an awesome day and I’ll have flowers hanging on our wall :)
Van Gogh zo mna nebude, ale mala som skvelý deň a na stene mi budú visieť kvety :)

2013-01-12 20.24.50

2013-01-12 20.24.21

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s